بررسی اثر رشد جمعیت بر آلودگی محیط زیست

چکیده

افزایش روز‌افزون جمعیت جهانی نیاز به مصرف انرژی را بالا برده است؛ در نتیجه به‌واسطه فعالیت‌های انسان، آلودگی‌های زیست محیطی نیز افزایش یافته است. از طرفی نرخ‌های رشد متفاوت جمعیت در کشورهای صنعتی و در حال توسعه بنا بر نیاز به استفاده از انرژی، بر میزان آلودگی محیط زیست متأثر بوده است. لذا با توجه به اهمیت این مساله، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر نرخ رشد جمعیت بر آلودگی محیط زیست دو گروه کشورهای صنعتی (G7) و درحال توسعه (D8) برای دوره زمانی 2012-1990 با استفاده از روش داده‌های تابلویی است. نتایج نشان داد که در کشورهای صنعتی، نرخ رشد جمعیت تأثیر معناداری بر آلودگی ندارد. اما در کشورهای در حال توسعه این اثر‌گذاری مستقیم و معنادار است.

کلیدواژه ها: رشد جمعیت"؛ "آلودگی محیط زیست"؛ "کشورهای صنعتی (G7)"؛ "کشورهای در حال توسعه (D8)"

نویسندگان:

ابوطالب کاظمی: دانشجو

بهروز جعفرزاده: عضو هئیت علمی دانشگاه فرهیختگان کرمان

داود فرهادی سرتنگی: دانشجو

فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان – دوره 4، پیاپی 15،  پاییز 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *